2. Sinabihan ka ng iyong kaklase na mas maganda na magpasakop, ka sa kanilang relihiyon. Pinilit ka niyang sumama upang marinig, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ano ang gagawin mo?2. Sinabihan ka ng iyong kaklase na mas maganda na magpasakop


ka sa kanilang relihiyon. Pinilit ka niyang sumama upang marinig
ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ano ang gagawin mo?​

Answer:

wag kang sasama dahil may sarili kang relihiyon


Leave a Reply

Your email address will not be published.