2. Sa paanong paraan malilinang ang mga sangkap ng skill-related fitness?, (a028f028as0268057c 057c028f0585 a057cs025b0280 0584029fs 029f057c0262)2. Sa paanong paraan malilinang ang mga sangkap ng skill-related fitness?


(aʏʊsɨռ ռʏօ aռsɛʀ քʟs ʟռɢ)​

Answer:

*HEALTH RELATED FITNESS*

CARDIOVASCULAR ENDURANCE, STRENGTH, FLEXIBILITY, MUSCULAR ENDURANCE AT BODY COMPOSITION

*SKILL RELATED FITNESS*

POWER, COORDINATION, AGILITY, SPEED, REACTION TIME

Explanation:

MASAYA AKUNG MAKATULONG SAINYO


Leave a Reply

Your email address will not be published.