2. Sa iyong palagay, mahalaga lba ang mgaprogramang pang-impraestraktura ng pamahalaan? Bakit? Ipaliwanag ang lyongsagot.2. Sa iyong palagay, mahalaga lba ang mgaprogramang pang-impraestraktura ng pamahalaan? Bakit? Ipaliwanag ang lyongsagot.​

oo,dahil dito tayo sumasaya kapag ipinag daraos ang mga programa

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.