2. Paano nagawang positibo ang negatibong pananaw?2. Paano nagawang positibo ang negatibong pananaw?​

Answer:

Wag sumuway sa mga magulang

Explanation:

dahil ito nman ay ikabubuti at ikaayos sa kanyang sarile


Leave a Reply

Your email address will not be published.