2. Namuhay siya sa mga hindi nasasaliksik na daan, Katabi ng mga bukal ng kalapati, Isang binibini na walang ipagkakapuri, At kakaunti ang nagmamahal, Isang biyoleta sa tabi ng isang madamong bato, Bahagyang natatago sa paningin, Singputi ng isang tala, kung isa lamang, ang nagniningning sa kalawakan., Namuhay siya nang di kilala, at bahagya rin ang nakaalam, nang si Lucy ay nawala na;, Bagama2019t siya ay nasa kaniyang puntod, at oh,, Ang kaibahan sa akin!, 2014201cNamuhay Siya sa mga Hindi Nasasaliksik na Daan201d, a. Paano ang nararamdaman ng may katha kay Lucy, ang paksa ng, tula?, Kung ikaw si Lucy, ano ang iyong mararamdaman?2. Namuhay siya sa mga hindi nasasaliksik na daan


Katabi ng mga bukal ng kalapati

Isang binibini na walang ipagkakapuri

At kakaunti ang nagmamahal

Isang biyoleta sa tabi ng isang madamong bato

Bahagyang natatago sa paningin

Singputi ng isang tala, kung isa lamang

ang nagniningning sa kalawakan.

Namuhay siya nang di kilala, at bahagya rin ang nakaalam

nang si Lucy ay nawala na;

Bagama’t siya ay nasa kaniyang puntod, at oh,

Ang kaibahan sa akin!

—“Namuhay Siya sa mga Hindi Nasasaliksik na Daan”

a. Paano ang nararamdaman ng may katha kay Lucy, ang paksa ng

tula?

Kung ikaw si Lucy, ano ang iyong mararamdaman?​

1.a

2.a

3.a

4.

5.c

6.a

7.


Leave a Reply

Your email address will not be published.