2. Nagbago ba o hindi ang track o kursong kukunin ko noong nasa Baitang 7 ako?, Ipaliwanag. (3pts)2. Nagbago ba o hindi ang track o kursong kukunin ko noong nasa Baitang 7 ako?


Ipaliwanag. (3pts)​

Answer:

hinde , dahil naplano ko na o gusto ko talaga Ang track o kursong kukunin ko noong nasa baitang 7 pa ako


Leave a Reply

Your email address will not be published.