2. Kailan hindi dapat batayan ang panlabas na anyo ng isang tao para matukoy ang kaniyang pagkamamamayan?, 3. Bakit nananatiling mamamayan ng Pilipinas ang isang Pilipino na nakapag-asawa ng dayuhan?, 4. Bakit hindi dapat pagkalooban ng pagkamamamayang Pilipino ang lahat ng mga dayuhang nagnanais maging mamamayan ng Pilipinas, 5. Bakit kaya may dayuhang nagnanais maging isang mamamayang Pilipino? , (Pakisagot po ng tama, kailangan ko po to ASAP), Thanks po(273f^203f^)2. Kailan hindi dapat batayan ang panlabas na anyo ng isang tao para matukoy ang kaniyang pagkamamamayan?


3. Bakit nananatiling mamamayan ng Pilipinas ang isang Pilipino na nakapag-asawa ng dayuhan?

4. Bakit hindi dapat pagkalooban ng pagkamamamayang Pilipino ang lahat ng mga dayuhang nagnanais maging mamamayan ng Pilipinas

5. Bakit kaya may dayuhang nagnanais maging isang mamamayang Pilipino?

(Pakisagot po ng tama, kailangan ko po to ASAP)

Thanks po(✿^‿^)​

Answer:

2.lang po kaya ko pa mark brainlest po


Leave a Reply

Your email address will not be published.