2. Ito ay tumutukoy sa mga karapatang pinagtibay ng kongreso na ayon sa Konstitusyon at nakatakda sa se iz, Batas., A. Karapatang Konstitusyonal, B. Karapatang Sibil, C. Karapatan sa dignidad na pantao, D.Karapatang magpiyansa, 3. Si Nenita ay hindi nakakalimot umuwi sa kanilang lalawigan upang bumoto tuwing may halalan., A. Karapatang Batas, C. Karapatang Sibil, B. Karapatan sa dignidad na pantao D. Karapatang Politikal, 4. Binigyan ng abogado si Mang Nestor ng siya ay nahuli sa kasong pananakit., A karapatan ng Nasasakdal, C.karapatang batas, B. karapatang bumoto, D. karapatang pantao, 5. Ang pamilya ni Aling Maria ay Krsitiyano at ang kaniyang mga pinsan naman ay Muslim. Anong karapatan ang, sinasaad sa pangungusap, A. Karapatang Batas, B.Karapatan ng Nasasakdal, C.Karapatang Panlipunan, D karapatang Sibil, 6. Ito ay tumutukoy sa mga karapatan ng mga mamamayan na may kaugnayan sa pamahalaan., A karapatang Politikal, 8. Karapatang Sibil, C. Karapatang Panlipunan, D. Karapatan ng Nasasakdal, 7. Ito ay tumutukoy sa karapatan ng mamamayan na magkaroon ng tahimik at payapang pamumuhay., A karapatang Politikal, 8. Karapatang Sibil, C karapatang Panlipunan, D. Karapatan ng Nasasakdal, 8. Ang karapatan ng mga mamamayang bumoto tuwing halatan ay halimbawa ng, A karapatang Politikal, 8. Karapatang Sibil, C. Karapatang Panlipunan at Pangkabuhayan, D. Karapatan ng Nasasakdal, 9. Ito ang mga karapatang itinakda ng Saligang Batas para sa sinumang sangkot o nahaharap sa usaping may, kinalaman sa paglabag sa batas., A. Karapatang Politikal, B. Karapatang Sibil, C Karapatang Panlipunan, D. Karapatan ng Nasasakdal, 10. Ito ang mga karapatang nakatutulong sa pangangalaga sa kapakanang panlipunan ng mga mamamayan ayon sa, batas., A karapatang Batas, B. Karapatang Sibil, C. Karapatang Panlipunan, D. Krapatan ng Nasasakdal. , Pa sa got po thax you2. Ito ay tumutukoy sa mga karapatang pinagtibay ng kongreso na ayon sa Konstitusyon at nakatakda sa se iz


Batas.
A. Karapatang Konstitusyonal
B. Karapatang Sibil
C. Karapatan sa dignidad na pantao
D.Karapatang magpiyansa
3. Si Nenita ay hindi nakakalimot umuwi sa kanilang lalawigan upang bumoto tuwing may halalan.
A. Karapatang Batas
C. Karapatang Sibil
B. Karapatan sa dignidad na pantao D. Karapatang Politikal
4. Binigyan ng abogado si Mang Nestor ng siya ay nahuli sa kasong pananakit.
A karapatan ng Nasasakdal
C.karapatang batas
B. karapatang bumoto
D. karapatang pantao
5. Ang pamilya ni Aling Maria ay Krsitiyano at ang kaniyang mga pinsan naman ay Muslim. Anong karapatan ang
sinasaad sa pangungusap
A. Karapatang Batas
B.Karapatan ng Nasasakdal
C.Karapatang Panlipunan
D karapatang Sibil
6. Ito ay tumutukoy sa mga karapatan ng mga mamamayan na may kaugnayan sa pamahalaan.
A karapatang Politikal
8. Karapatang Sibil
C. Karapatang Panlipunan
D. Karapatan ng Nasasakdal
7. Ito ay tumutukoy sa karapatan ng mamamayan na magkaroon ng tahimik at payapang pamumuhay.
A karapatang Politikal
8. Karapatang Sibil
C karapatang Panlipunan
D. Karapatan ng Nasasakdal
8. Ang karapatan ng mga mamamayang bumoto tuwing halatan ay halimbawa ng
A karapatang Politikal
8. Karapatang Sibil
C. Karapatang Panlipunan at Pangkabuhayan
D. Karapatan ng Nasasakdal
9. Ito ang mga karapatang itinakda ng Saligang Batas para sa sinumang sangkot o nahaharap sa usaping may
kinalaman sa paglabag sa batas.
A. Karapatang Politikal
B. Karapatang Sibil
C Karapatang Panlipunan
D. Karapatan ng Nasasakdal
10. Ito ang mga karapatang nakatutulong sa pangangalaga sa kapakanang panlipunan ng mga mamamayan ayon sa
batas.
A karapatang Batas
B. Karapatang Sibil
C. Karapatang Panlipunan
D. Krapatan ng Nasasakdal.
Pa sa got po thax you​

Answer:

2. Ito ay tumutukoy sa mga karapatang pinagtibay ng kongreso na ayon sa Konstitusyon at nakatakda sa se iz

Batas.

A. Karapatang Konstitusyonal

B. Karapatang Sibil

C. Karapatan sa dignidad na pantao

D.Karapatang magpiyansa

3. Si Nenita ay hindi nakakalimot umuwi sa kanilang lalawigan upang bumoto tuwing may halalan.

A. Karapatang Batas

C. Karapatang Sibil

B. Karapatan sa dignidad na pantao

D. Karapatang Politikal

4. Binigyan ng abogado si Mang Nestor ng siya ay nahuli sa kasong pananakit.

A karapatan ng Nasasakdal

C.karapatang batas

B. karapatang bumoto

D. karapatang pantao

5. Ang pamilya ni Aling Maria ay Krsitiyano at ang kaniyang mga pinsan naman ay Muslim. Anong karapatan ang sinasaad sa pangungusap

A. Karapatang Batas

B.Karapatan ng Nasasakdal

C.Karapatang Panlipunan

D karapatang Sibil

6. Ito ay tumutukoy sa mga karapatan ng mga mamamayan na may kaugnayan sa pamahalaan.

A karapatang Politikal

8. Karapatang Sibil

C. Karapatang Panlipunan

D. Karapatan ng Nasasakdal

7. Ito ay tumutukoy sa karapatan ng mamamayan na magkaroon ng tahimik at payapang pamumuhay.

A karapatang Politikal

8. Karapatang Sibil

C karapatang Panlipunan

D. Karapatan ng Nasasakdal

8. Ang karapatan ng mga mamamayang bumoto tuwing halatan ay halimbawa ng

A karapatang Politikal

8. Karapatang Sibil

C. Karapatang Panlipunan at Pangkabuhayan

D. Karapatan ng Nasasakdal

9. Ito ang mga karapatang itinakda ng Saligang Batas para sa sinumang sangkot o nahaharap sa usaping may

kinalaman sa paglabag sa batas.

A. Karapatang Politikal

B. Karapatang Sibil

C Karapatang Panlipunan

D. Karapatan ng Nasasakdal

10. Ito ang mga karapatang nakatutulong sa pangangalaga sa kapakanang panlipunan ng mga mamamayan ayon sa

batas.

A karapatang Batas

B. Karapatang Sibil

C. Karapatang Panlipunan

D. Krapatan ng Nasasakdal.

Pa sa got po thax you


Leave a Reply

Your email address will not be published.