2. Ito ay tumutukoy sa mga karapatang pinagtibay ng kongreso na ayon sa Konstitusyon at nakatakda sa Saligang, Batas., A. Karapatang Konstitusyonal C. Karapatan sa dignidad na pantao, B. Karapatang Sibil, D.Karapatang magpiyansa. , Pa sa got po 🙂2. Ito ay tumutukoy sa mga karapatang pinagtibay ng kongreso na ayon sa Konstitusyon at nakatakda sa Saligang


Batas.
A. Karapatang Konstitusyonal C. Karapatan sa dignidad na pantao
B. Karapatang Sibil
D.Karapatang magpiyansa.
Pa sa got po 🙂 ​

Answer:

c)karapatan sa dignidad na pantao

Explanation:

dapat may karatapang pantao at meron kang isang dignidan. ayon sa kontribution


Leave a Reply

Your email address will not be published.