2. Ito ay ang programa ng pamahalaan na naglalayong mapanatiliang kaayusan, at kaligtasan ng mga mamamayan., 3. Magbigay ng dalawang patakarang pang-ekonomiya na nagsisilbing gabay sa, pagtataguyod ng mga programang pangkaunlaran ng bansa., Anong suliranin sa yamang tubig ang dapat bigyang-pansin ngbansa? Bakit?, 5. Sa palagay mo, nakatulong ba ang Comprehensive Agrarian Reform Law sa, mahihirap na magsasaka? Paano?,2. Ito ay ang programa ng pamahalaan na naglalayong mapanatiliang kaayusan


at kaligtasan ng mga mamamayan.
3. Magbigay ng dalawang patakarang pang-ekonomiya na nagsisilbing gabay sa
pagtataguyod ng mga programang pangkaunlaran ng bansa.
Anong suliranin sa yamang tubig ang dapat bigyang-pansin ngbansa? Bakit?
5. Sa palagay mo, nakatulong ba ang Comprehensive Agrarian Reform Law sa
mahihirap na magsasaka? Paano?


Answer:

the the the the the the the the

Explanation:

the the the the the


Leave a Reply

Your email address will not be published.