2. Anu-anong dahilan ang iyong naisip at hindi ka nakumbinsi ng tekstong ito?2. Anu-anong dahilan ang iyong naisip at hindi ka nakumbinsi ng tekstong ito?​

answer:hindi ako nakumbinsi pero meron din naman akung natutunan sa tekstong ito.


Leave a Reply

Your email address will not be published.