2.Ano-ano pang magagalang na salita ang alam mo na hindi nabanggit sa tula? magbigay ng limang halimbawa, 3. Bilang mag-aaral, bakit masarap at kahalina-halinang pakinggan ang mga magagalang na mga salita? Magbigay ng limang halimbawa2.Ano-ano pang magagalang na salita ang alam mo na hindi nabanggit sa tula? magbigay ng limang halimbawa


3. Bilang mag-aaral, bakit masarap at kahalina-halinang pakinggan ang mga magagalang na mga salita? Magbigay ng limang halimbawa​

Answer:

2.magandang umaga po.magandang gabi po,mano po,salamat po,walang anuman.

3.para meron tayong galang sa mga ibang tao

Explanation:

CarryOnLearning#

Brainly.ph#


Leave a Reply

Your email address will not be published.