2. Ano ang naging dahilan at ito ay ipinasara?, A. Luma na ito, B. Expire ang prangkisa, C. walang prangkisa, D. kulang ang bayad sa buwis, 3. Ayon sa panig ng hindi dapat isara , ano ang kanilang dahilan?, A. maraming tao ang nanghihinayang, B. maraming mawawalan ngtrabaho, C. wala ng mapapanood na balita, D. wala sa nabanggit, 4. Ayon naman sa panig ng dapat isara ano ang iyong dahilan?, A. walang prangkisa, B. expire na ang prangkisa, C. niloloko tayo, D. Wala sa nabanggit, 5.Ano-anong pangungusap ang ginamit mo sa debate?, A. Pasalaysay, B. Patanong, C. Padamdam, D. Lahat2. Ano ang naging dahilan at ito ay ipinasara?


A. Luma na ito
B. Expire ang prangkisa
C. walang prangkisa
D. kulang ang bayad sa buwis
3. Ayon sa panig ng hindi dapat isara , ano ang kanilang dahilan?
A. maraming tao ang nanghihinayang
B. maraming mawawalan ngtrabaho
C. wala ng mapapanood na balita
D. wala sa nabanggit
4. Ayon naman sa panig ng dapat isara ano ang iyong dahilan?
A. walang prangkisa
B. expire na ang prangkisa
C. niloloko tayo
D. Wala sa nabanggit
5.Ano-anong pangungusap ang ginamit mo sa debate?
A. Pasalaysay
B. Patanong
C. Padamdam
D. Lahat​

Answer:

1 A

2 B

3 A

4 B

5 C

Explanation:

sana po maka tulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.