2. Ano ang kahulugan ng pagmamahal? Ipinaliwanag2. Ano ang kahulugan ng pagmamahal? Ipinaliwanag​

Answer:

Ang kahulugan ng pagmamahal ay nakabase kung paano nila ito nararamdaman at kung paano ito nagbabago sa paglipas ng panahon.


Leave a Reply

Your email address will not be published.