19. Ang______ay tumutukoy sa proseso ng pagtuturo kung paano maging aktibo, mulat, at, responsableng mamamayan, A Legal at Politikal na Aspekto, B. Citizenship Education, C. Paglahok sa mga gawaing pansibiko, D. Karapatang Sibil, Politikal at Panlipunan19. Ang______ay tumutukoy sa proseso ng pagtuturo kung paano maging aktibo, mulat, at


responsableng mamamayan
A Legal at Politikal na Aspekto
B. Citizenship Education
C. Paglahok sa mga gawaing pansibiko
D. Karapatang Sibil, Politikal at Panlipunan​

Answer:

A.Legal at Political na Aspekto

Explanation:

Sana po makatulongLeave a Reply

Your email address will not be published.