18. Mayroong AWA (Alternative Work Arrangement) ang ibang mga guro sa DepEd, Marinduque, Tatlong (3) araw lamang sila pumapasok sa paaralan. Kung ang bawat araw,, pagpasok ng guro ay walong (8) oras sa isang araw, ilang oras silang pumapasok?, ating bansa. Ito ay 365 na araw na ang nakalipas. Ilang taon na ito?, limbare 30, 2020 ang petsa ng may unang naitaliana naging positibo sa COVID-19 dito sa, A. 3 taon, D. 6 buwan, B. 2 taon, C. 1 taon18. Mayroong AWA (Alternative Work Arrangement) ang ibang mga guro sa DepEd


Marinduque, Tatlong (3) araw lamang sila pumapasok sa paaralan. Kung ang bawat araw,
pagpasok ng guro ay walong (8) oras sa isang araw, ilang oras silang pumapasok?
ating bansa. Ito ay 365 na araw na ang nakalipas. Ilang taon na ito?
limbare 30, 2020 ang petsa ng may unang naitaliana naging positibo sa COVID-19 dito sa
A. 3 taon
D. 6 buwan
B. 2 taon
C. 1 taon​

Answer:

A.

Step-by-step explanation:

Tatlong araw.,8 0ras at 365 na araw ay marami noon 30,2020


Leave a Reply

Your email address will not be published.