18. Ang, ay isang mabuting mamamayan na aktibong nagpaplano at nag-iisip ng mga, gawaing pansibiko at panlipunan na makabubuti sa iba pang mamamayan., A. Justice-Oriented Citizen, C. Participatory Citizen, B. Personally, responsible, D. Personal Governance18. Ang


ay isang mabuting mamamayan na aktibong nagpaplano at nag-iisip ng mga
gawaing pansibiko at panlipunan na makabubuti sa iba pang mamamayan.
A. Justice-Oriented Citizen
C. Participatory Citizen
B. Personally, responsible
D. Personal Governance​

Answer:

D

Explanation:

CORRECT ME IF IM WRONGLeave a Reply

Your email address will not be published.