17-30. Magbigay lamang ng Apat na kakayahan ayon kay Michael J. Gelb na iyong nakikita sa lyong san at, isulat ang iyong mga naging karanasan sa bawat kakayahan.17-30. Magbigay lamang ng Apat na kakayahan ayon kay Michael J. Gelb na iyong nakikita sa lyong san at


isulat ang iyong mga naging karanasan sa bawat kakayahan.​

Answer:

happy bdy to me

Explanation:

pa bate):


Leave a Reply

Your email address will not be published.