16-18. May programa ang inyong paaralan para makalikom ng pondo para sa naapektuhan ng, kalamidad. Kilala ka bilang mahusay na mang-aawit. Ano ang gagawin mo?16-18. May programa ang inyong paaralan para makalikom ng pondo para sa naapektuhan ng


kalamidad. Kilala ka bilang mahusay na mang-aawit. Ano ang gagawin mo?​

Answer:

Mag iippn ako ng kaunting sapat na pera gamit ang aking pag kanta at i donate ito sa nasalanta ng kalamidad.


Leave a Reply

Your email address will not be published.