13. ideolohiyang naghahangad na bumuo ng is ang lipunang walang antas O uri kung saan ang mga salik ng produksiyon ay pag-aari ng lipunan, A. demokrasya, B. komunismo, C. sosyalismo, D. pasismo,13. ideolohiyang naghahangad na bumuo ng is ang lipunang walang antas O uri kung saan ang mga salik ng produksiyon ay pag-aari ng lipunan


A. demokrasya
B. komunismo
C. sosyalismo
D. pasismoAnswer:

D. Yun Lang po 🙂

Explanation:

Yun Lang Po ☺️.


Leave a Reply

Your email address will not be published.