,noncence = reported

1.No yelling

Ang pagsisigaw ay maaaring abalahin or isturbo sa iba

2.Maging matiyaga

Maging matiyaga dahil ito and sandata natin sKaKahirapan

3.Gumamait ng wastong istilo ng pagsusulat

Dapat malinis ang pagkasulat at maiintindihan

yan lang po teh sorry huhuhuhLeave a Reply

Your email address will not be published.