11.Isulat ang Tama sa sagutang papel kung wasto ang ipinapahayag ng pangungusap at Mali kung hindi, – 11. Isa sa mga Programa ni Pangulong Manuel Roxas- ay kaluwagan sa Pagpapautang at gawaing, bokasyonal, 12.Isang kapisanan ng mga magsasaka sa kapatagan ng Luzon na kilabot ng gerilya ang Makapili., 13 Ayon sa ating saligang Batas, ang soberanya ng bansa ay angkin ng sambayanan at nagmumula rito, ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan., 14. Gaya ng isang tao, ang mga bansa ay mayroon ding karapatang tinatamasa., -15. Ayon sa batas pandaigdig, ang bawat estado ay may pantay na karapatan, tungkulin at pribilehiyo, anuman ang kanilang lahi yaman at kulturang mayroon., 16.Ang bawat bansa ay may karapatang makialam sa mga patakarang at batas na nais ipatupad ng ibang, bansa anumang oras nito naisin., 17.Ang isang bansang papaunlad pa lamang ay hindi maaring makipag-ugnayan sa mga bansang, mauunlad na., -18. Ang mga ari-arian ng isang bansa gaya ng tubig, bundok, mineral at iba pa.ay hindi magagamit ng, ibang bansa nang walang, pahintulot nito., — 19.Ang isang bansa ay maaaring makipaglaban o makidigma sa ibang bansa nakikialam o, nanghihimasok sa kanyang bansa., 20. Walang karapatang magpadala ng legal na tulong ang pamahalaan para sa mga mamamayan nitong, may problema sa ibang bansa, III. Isulat ang K sa sagutang papel kung katotohanan ang mga pahayag at kung opinion., 21. Hindi masyadong napakikinabangan ng pamahalaan at mga mamamayan ang ating pambansang, teritoryo., _22.Ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa ay tungkulin lamang ng pamahalaan., 23. Ang lahat ng mamamayan ay maaring utusan ng batas na magkaloob ng personal na serbisyo upang, ipagtanggol ang estado., 24. Mas mahirap protektahan ang bansa sa mga panlabas na panganib kaysa sa panloob na panganib11.Isulat ang Tama sa sagutang papel kung wasto ang ipinapahayag ng pangungusap at Mali kung hindi


– 11. Isa sa mga Programa ni Pangulong Manuel Roxas- ay kaluwagan sa Pagpapautang at gawaing
bokasyonal
12.Isang kapisanan ng mga magsasaka sa kapatagan ng Luzon na kilabot ng gerilya ang Makapili.
13 Ayon sa ating saligang Batas, ang soberanya ng bansa ay angkin ng sambayanan at nagmumula rito
ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan.
14. Gaya ng isang tao, ang mga bansa ay mayroon ding karapatang tinatamasa.
-15. Ayon sa batas pandaigdig, ang bawat estado ay may pantay na karapatan, tungkulin at pribilehiyo
anuman ang kanilang lahi yaman at kulturang mayroon.
16.Ang bawat bansa ay may karapatang makialam sa mga patakarang at batas na nais ipatupad ng ibang
bansa anumang oras nito naisin.
17.Ang isang bansang papaunlad pa lamang ay hindi maaring makipag-ugnayan sa mga bansang
mauunlad na.
-18. Ang mga ari-arian ng isang bansa gaya ng tubig, bundok, mineral at iba pa.ay hindi magagamit ng
ibang bansa nang walang
pahintulot nito.
— 19.Ang isang bansa ay maaaring makipaglaban o makidigma sa ibang bansa nakikialam o
nanghihimasok sa kanyang bansa.
20. Walang karapatang magpadala ng legal na tulong ang pamahalaan para sa mga mamamayan nitong
may problema sa ibang bansa
III. Isulat ang K sa sagutang papel kung katotohanan ang mga pahayag at kung opinion.
21. Hindi masyadong napakikinabangan ng pamahalaan at mga mamamayan ang ating pambansang
teritoryo.
_22.Ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa ay tungkulin lamang ng pamahalaan.
23. Ang lahat ng mamamayan ay maaring utusan ng batas na magkaloob ng personal na serbisyo upang
ipagtanggol ang estado.
24. Mas mahirap protektahan ang bansa sa mga panlabas na panganib kaysa sa panloob na panganib​

Answer:

. 11Tama,

12Tama

13Tama

14Tama

15Tama

Mali

Tama

Tama

Tama

Mali

Explanation:

Sana maka tulong

D ko nasagot iba kasi lobat nako

Sorry


Leave a Reply

Your email address will not be published.