11. Ang melodic ostinato ay uri ng ostinato na ginagamit pansaliw sa mga melodiya., 12. May dalawang uri ng ostinato, ito ay ang rhythmic ostinato at melodic ostinato., 13. Ginagamitan ng repeat mark ang ostinato. , Tama o mali11. Ang melodic ostinato ay uri ng ostinato na ginagamit pansaliw sa mga melodiya.


12. May dalawang uri ng ostinato, ito ay ang rhythmic ostinato at melodic ostinato.
13. Ginagamitan ng repeat mark ang ostinato.
Tama o mali​

Answer:

1tama

2tama

3mali

Explanation:

Sana Maka tulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.