1. Sensory Values, 2. Vital Values, 3. Holy Values, 4. Spiritual Values, 1. Magandang Bahay, 2. Ehersisyo, 3. Pagkakaroon ng masasarap na pagkain, 4. Pagkakaroon ng magagandang sasakyan, 5. Pagsisimba, 6. Pagtulong sa kapwa, 7. Pag-aaral, 8. Pagkakaroon ng mabuting kaibigan, 9. Masayang pamilya, 10. Mapagmahal sa kapwa, 11. Pagkakaroon ng magandang damit, 12. Pagtolog ng maaga, 13. Pagkakaroon ng mab, 14. Paginom ng bitamina, 15. Pagdarasal, 16. Pagkakaroon ng maraming gamit, 17. May magandang sapatos, 18. May magandang bag, 19. Maraming masasarap ng inumin, 20. Mapagbigay sa kapwa, need ko po huh, need tamang sagot brainlyst answer tama1. Sensory Values


2. Vital Values
3. Holy Values
4. Spiritual Values
1. Magandang Bahay
2. Ehersisyo
3. Pagkakaroon ng masasarap na pagkain
4. Pagkakaroon ng magagandang sasakyan
5. Pagsisimba
6. Pagtulong sa kapwa
7. Pag-aaral
8. Pagkakaroon ng mabuting kaibigan
9. Masayang pamilya
10. Mapagmahal sa kapwa
11. Pagkakaroon ng magandang damit
12. Pagtolog ng maaga
13. Pagkakaroon ng mabu
14. Paginom ng bitamina
15. Pagdarasal
16. Pagkakaroon ng maraming gamit
17. May magandang sapatos
18. May magandang bag
19. Maraming masasarap ng inumin
20. Mapagbigay sa kapwa​

need ko po huhu

need tamang sagot brainlyst answer tama

Answer:

Sorry di ko alam Yan bahala na

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.