1. Sa musika, ang pagsasama-sama ng mga note at rest ay mahalagang bahagi ng, isang likhang pangmusika., 2. Ang mga phrase ng isang awit ay binubuo ng himig lamang., 3. Hindi magkakaparehas ang musical phrase ng lahat ng awitin., 4. Ang Twinkle Twinkle Little Star at Sitsiritsit ay magkaparehas ng musical phrase at, himig, 5. Melodic phrase ang tawag sa pangkat ng mga tono o himig na bahagi ng isang, awit.1. Sa musika, ang pagsasama-sama ng mga note at rest ay mahalagang bahagi ng


isang likhang pangmusika.
2. Ang mga phrase ng isang awit ay binubuo ng himig lamang.
3. Hindi magkakaparehas ang musical phrase ng lahat ng awitin.
4. Ang Twinkle Twinkle Little Star at Sitsiritsit ay magkaparehas ng musical phrase at
himig
5. Melodic phrase ang tawag sa pangkat ng mga tono o himig na bahagi ng isang
awit.​

Answer:

tama

mali

tama

tama

mali

Explanation:

hope its help


Leave a Reply

Your email address will not be published.