“1. Sa iyong tingin, sino kaya ang punt dulo ng mga pangyayaring ito?”, 2. May magagawa ka ba bilang isang makapangyarihang nilalang upang maibalik, ang sigla ng kalikasan? Sa ano-anong mga pamamaraan?, 3. Sa kabuuan, mabubuhay ka ba kung wala ang kalikasan?, 4. “Ang tao ang pinakamakapangyarihang nilalang.” Ano ang iyong hinuha dito, kaugnay sa kalikasan?1. Sa iyong tingin, sino kaya ang punt dulo ng mga pangyayaring ito?


2. May magagawa ka ba bilang isang makapangyarihang nilalang upang maibalik
ang sigla ng kalikasan? Sa ano-anong mga pamamaraan?
3. Sa kabuuan, mabubuhay ka ba kung wala ang kalikasan?
4. “Ang tao ang pinakamakapangyarihang nilalang.” Ano ang iyong hinuha dito
kaugnay sa kalikasan?​

Answer:

1. ang punot dulo ng pagkasira ng kalikasan ay ang tao dahil sa sobrang pagmamaltrato nila dito at dahil Hindi sila nakokontento sa nakukuha nila galing sa kalikasan

2. oo sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno, pagtatapon ng basura sa tamang basurahan at Hindi pagtatapon ng kung saan saan, paghihikayat sa iba na tumulong sa mga Gawain tungkol sa pagligtas sa kalikasan

3. Hindi dahil sa kalikasan tayo nabubuhay dahil dun lang tayo kumukuha ng mga pangangailangan natin kayat pahalagahan at huwag natin itong abusuhin

4. ang tao ang makapangyarihang nilalang dahil ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang kalikasan at tayo mismo ay may malayang makakuha ng ating pangangailangan dito

hope it helpsLeave a Reply

Your email address will not be published.