1. Sa iyong pananaw, saan mo maihahalintulad ang iyong pahayag ng personal na layunin sa buhay? Bakit?, 2. Mula sa mga paraang iminungkahi ni covey (1998), madali lang ba para saiyo ang paggawa ng personal na pahayag ng layunin sa buhay? Bakit?, Plss pa sagot, Quick poe , Salamat1. Sa iyong pananaw, saan mo maihahalintulad ang iyong pahayag ng personal na layunin sa buhay? Bakit?


2. Mula sa mga paraang iminungkahi ni covey (1998), madali lang ba para saiyo ang paggawa ng personal na pahayag ng layunin sa buhay? Bakit?

Plss pa sagot
Quick poe
Salamat

Answer:

1. Ang pahayag ng layunin sa buhay ay maihahalintulad sa isang personal o pansariling motto o kredo na nagpapahayag kung ano ang kabuluhan ng iyongbuhay. Para itong balangkas ng iyong buhay.

2. Oo, dahil ang pagiging matatag ay isa sa magagamit para mas mapadali ang personal na pahayag ng layunin sa buhay.


Leave a Reply

Your email address will not be published.