1. Sa anong lugar ipinanganak si Francisco Baltazar?, A Bataan, B. Bulacan, C. Pandacan, D. Tondo, 2. Sinong babae ang nagbigay ng matinding kabiguan ni Francisco Baltazar?, A Maria Asuncion Riovera, C. Maria Asuncion Rivera, B Maria Asuncion Rivara, D. Maria Asuncion Rivero, 3. Sino ang naging asawa ni Franciso Baltazar?, A Juana Cruz, C. Juana de Jesus, B. Juana dela Cruz, D. Juana Tiambeng, 4. Sa anong taon isinulat ni Francisco Balagtas ang Florante at Laura?, A 1738, B. 1739, C. 1838, D. 1839, 5. Sa anong edad yumao o pumanaw si Francisco Balagtas?, A 73, B. 74, C. 75, D. 76, 6. Sino ang nagpakulong kay Balagtas dahil sa inggit at naging karibal niya sa, pangliligaw kay M.AR?, A Mariano Kapule, C. Nanong Pule, B. Marianano Kapule, D. Maria Asuncion Rivera, 7. Saang lugar naisulat ni Balagtas ang akdang Florante at Laura?, A. Bahay, B. Bilangguan C. Kubo, D. Lawa, 8. Ang Florante at Laura ay isang uri ng akdang pampanitikang romansa. Anong uri ng, tula ito?, A. awit, B. korido, C. tulang pag-ibig D. tulang tuluyan, 9. Sino ang kinikilalang tagapagtanggol ng Albanya at pangunahing tauhan sa akdang, Florante at Laura?, A Adolfo, C Florante, B. Aladin, D. Menandro, 10. Sinong tauhan ng Florante at Laura ang pinakamamahal ni Florante?, A Flerida, C. MAR, B. Floresca, D. Laura, 11. Sino ang hari ng Albanya?, A Duke Briseo, C. Haring Linceo, B. Konde Sileno, D. Sultan Ali-Adab, 12. Ano ang tawag sa mga pagbabawal ng gobyerno sa mga akdang nagsisiwalat ng, pagmamalupit ng mga Espanyol?, A. Alegorya, B. Aligorya, C. Sensura, D Sesura, 13. Ano ang tawag sa ginagamit ni Baltazar sa kanyang akda na kung saan, masasalamin ang mga nakatayong mensahe at simbolismong kakikitaan ng, pailalim na diwa ng nasyonalismo?, A Alegorya, B. Aligorya, C. Sensura, D. Sesura1. Sa anong lugar ipinanganak si Francisco Baltazar?


A Bataan
B. Bulacan
C. Pandacan
D. Tondo
2. Sinong babae ang nagbigay ng matinding kabiguan ni Francisco Baltazar?
A Maria Asuncion Riovera
C. Maria Asuncion Rivera
B Maria Asuncion Rivara
D. Maria Asuncion Rivero
3. Sino ang naging asawa ni Franciso Baltazar?
A Juana Cruz
C. Juana de Jesus
B. Juana dela Cruz
D. Juana Tiambeng
4. Sa anong taon isinulat ni Francisco Balagtas ang Florante at Laura?
A 1738
B. 1739
C. 1838
D. 1839
5. Sa anong edad yumao o pumanaw si Francisco Balagtas?
A 73
B. 74
C. 75
D. 76
6. Sino ang nagpakulong kay Balagtas dahil sa inggit at naging karibal niya sa
pangliligaw kay M.AR?
A Mariano Kapule
C. Nanong Pule
B. Marianano Kapule
D. Maria Asuncion Rivera
7. Saang lugar naisulat ni Balagtas ang akdang Florante at Laura?
A. Bahay
B. Bilangguan C. Kubo
D. Lawa
8. Ang Florante at Laura ay isang uri ng akdang pampanitikang romansa. Anong uri ng
tula ito?
A. awit
B. korido
C. tulang pag-ibig D. tulang tuluyan
9. Sino ang kinikilalang tagapagtanggol ng Albanya at pangunahing tauhan sa akdang
Florante at Laura?
A Adolfo
C Florante
B. Aladin
D. Menandro
10. Sinong tauhan ng Florante at Laura ang pinakamamahal ni Florante?
A Flerida
C. MAR
B. Floresca
D. Laura
11. Sino ang hari ng Albanya?
A Duke Briseo
C. Haring Linceo
B. Konde Sileno
D. Sultan Ali-Ada
12. Ano ang tawag sa mga pagbabawal ng gobyerno sa mga akdang nagsisiwalat ng
pagmamalupit ng mga Espanyol?
A. Alegorya
B. Aligorya
C. Sensura
D Sesura
13. Ano ang tawag sa ginagamit ni Baltazar sa kanyang akda na kung saan
masasalamin ang mga nakatayong mensahe at simbolismong kakikitaan ng
pailalim na diwa ng nasyonalismo?
A Alegorya
B. Aligorya
C. Sensura
D. Sesura​

Answer:

 1. b. bulacan
 2. Maria Asuncion Rivera
 3. D. Juana tiambeng
 4. C. 1838
 5. B. 74
 6. A .Mariano Kapule (Capule)
 7. B. Bilangguan
 8. A. awit
 9. C Florante
 10. D. Laura
 11. A Duke Briseo
 12. ??
 13. A Alegorya


Leave a Reply

Your email address will not be published.