1. Panuto:Sumulat ng isang patalastas batay sa sitwasyon. Gawi, batayan sa pagbuo ang rubric sa ibaba., Rubric, 5 puntos 2013 sumasagot sa apat na kakailanganing impormasyon o, 4 puntos 2013 sumasagot sa tatlo hanggang dalawang tanong lamang, tanong, maiksi, tiyak at malinaw, at malinaw, 3 puntos 2013 sumasagot sa isang tanong lamang, Ikaw ang kalihim ng Samahang Batang mang-aawit, magdaraos kayo ng, paligsahan kaugnay ng pagdiriwang nga Araw ng Manggagawa1. Panuto:Sumulat ng isang patalastas batay sa sitwasyon. Gawi


batayan sa pagbuo ang rubric sa ibaba.
Rubric
5 puntos – sumasagot sa apat na kakailanganing impormasyon o
4 puntos – sumasagot sa tatlo hanggang dalawang tanong lamang
tanong, maiksi, tiyak at malinaw
at malinaw
3 puntos – sumasagot sa isang tanong lamang
Ikaw ang kalihim ng Samahang Batang mang-aawit, magdaraos kayo ng
paligsahan kaugnay ng pagdiriwang nga Araw ng Manggagawa​

Answer:

Ikaw ay kailangan ng mapalitan ang iyong utak kasi ang utak mo ay palyado na


Leave a Reply

Your email address will not be published.