1. Paano mawawala ang legalidad ng pagiging isang ganap na Pilipino?, 2. Bakit mahalaga na pag-aralan ang usapin ng legal na batayan ng pagkamamamayan?,1. Paano mawawala ang legalidad ng pagiging isang ganap na Pilipino?


2. Bakit mahalaga na pag-aralan ang usapin ng legal na batayan ng pagkamamamayan?


Answer:

sorry po hindi kopo alam yan


Leave a Reply

Your email address will not be published.