1. Makinis ang balat ni Emmanuelle kaya dapat niya, itong alagaan., a. balat, b. alagaan, c. makinis, 2. Ang basurahan sa labas ay mabaho., a. basurahan b. labas, C. mabaho, 3. Ang aking magulang ay mapagmahal., a. mapagmahal b. magulang C. akin, 4. Ang umagang ito ay maaliwalas., a. umaga, b.ito, c. maaliwalas, 5. Matulungin ang pamilya ni Maria., a. Matulungin b. amin, c. pamilya1. Makinis ang balat ni Emmanuelle kaya dapat niya


itong alagaan.
a. balat
b. alagaan
c. makinis
2. Ang basurahan sa labas ay mabaho.
a. basurahan b. labas
C. mabaho
3. Ang aking magulang ay mapagmahal.
a. mapagmahal b. magulang C. akin
4. Ang umagang ito ay maaliwalas.
a. umaga
b.ito
c. maaliwalas
5. Matulungin ang pamilya ni Maria.
a. Matulungin b. amin
c. pamilya​

Answer:

1. C. Makinis 2. C. Mabaho 3. A. Mapagmahal 4. C. Maaliwalas 5. A. Matulungin


Leave a Reply

Your email address will not be published.