1.Magsuot na face mask at face shield lalo na sa matataong lugar, 2.pakikuha mo nga ang alcohol sa taas ng kabinet, 3.Aba_lalong tumaas ang presyo ng karne., 4.Bakit ka hindi pinayagang lumabas ng bahay ng iyong nanay., 5.Nagbigay ng tulong si Aling maria sa mga na salanta ng bagyo, Ayan po yong tanong de ko po alam kung paano i pic, Thank you po sa sasagot1.Magsuot na face mask at face shield lalo na sa matataong lugar


2.pakikuha mo nga ang alcohol sa taas ng kabinet
3.Aba_lalong tumaas ang presyo ng karne.
4.Bakit ka hindi pinayagang lumabas ng bahay ng iyong nanay.
5.Nagbigay ng tulong si Aling maria sa mga na salanta ng bagyo
Ayan po yong tanong de ko po alam kung paano i pic
Thank you po sa sasagot

saaan diyan yung tanong? ._.Leave a Reply

Your email address will not be published.