1. Mabilis ang kilos ng mga tao sa siyudad dahil nagmamadali silang pumasok sa kanilang mga trabaho, 2. Karaniwang hanapbuhay ng mga tao sa tabing dagat ay pagsasaka., 3. Hindi lang hanapbuhay ang nakakaimpluwensya sa uri ng pamumuhay ng mga tao pati, na rin ang kanilang Gawain, kasuotan at tirahan., 4. Naaayon sa klima at lokasyon ang uri ng pamumuhay ng mga tao sa isang luagr., 5. Magkakatulad ang uri ng pamumuhay sa lath ng lugar., Panuto: Magbigay ng isang alam nyong makasaysayang lugar bantayog, o gusali sa sariling, rehiyon. Itala ang mga mahahalagang impormasyon. Gawing gabay ang mga tanong sa ibaba., a. Anong pangalan ng makasaysayang lugar gusali o bantayog?, b. Saan ito matatagpuan?, c. llarawan ito, d. Bakit ito makasaysayan?, Need ngayon1. Mabilis ang kilos ng mga tao sa siyudad dahil nagmamadali silang pumasok sa kanilang mga trabaho


2. Karaniwang hanapbuhay ng mga tao sa tabing dagat ay pagsasaka.
3. Hindi lang hanapbuhay ang nakakaimpluwensya sa uri ng pamumuhay ng mga tao pati
na rin ang kanilang Gawain, kasuotan at tirahan.
4. Naaayon sa klima at lokasyon ang uri ng pamumuhay ng mga tao sa isang luagr.
5. Magkakatulad ang uri ng pamumuhay sa lath ng lugar.
Panuto: Magbigay ng isang alam nyong makasaysayang lugar bantayog, o gusali sa sariling
rehiyon. Itala ang mga mahahalagang impormasyon. Gawing gabay ang mga tanong sa ibaba.
a. Anong pangalan ng makasaysayang lugar gusali o bantayog?
b. Saan ito matatagpuan?
c. llarawan ito
d. Bakit ito makasaysayan?
Need ngayon​

ito ay tumutukoy sa tinukukoy na nagsadabi ng tinitukoy ang tumutukoy sa shukoyLeave a Reply

Your email address will not be published.