1) lamesa, 2) kuwaderno, 3) sahig ng kuwarto, 4) lagayan ng sapatos, 5) libro, 6) hardin, 7) kama, 8) papel, 9) case ng lapis, 10) kotse1) lamesa


2) kuwaderno
3) sahig ng kuwarto
4) lagayan ng sapatos
5) libro
6) hardin
7) kama
8) papel
9) case ng lapis
10) kotse​

Answer:

1.cm

2.m

3.cm

4.m

5.cm

6.cm

7.cm

8.m

9.m

10.cm

Step-by-step explanation:

hope its helpLeave a Reply

Your email address will not be published.