1. La Ilustracion -, 2. Paglipas ng Merkantilismo, 3. Pagwawakas ng Kaaralang Garyen1. La Ilustracion –
2. Paglipas ng Merkantilismo
3. Pagwawakas ng Kaaralang Garyen​

Explanation:

Hindi ako sigurado sa number 2 but I hope it helps, ikaw na ang bahala kung isusulat mo o hindi...:))))


Leave a Reply

Your email address will not be published.