1. Kung ikaw si Clarita, susundin mo ba ang dikta ng kanyang mga magulang? Bilugan ang letra ng, sagot at kumpletuhin ang pahayag., A. Oo, dahil, B. Hindi, dahil, patulong …1. Kung ikaw si Clarita, susundin mo ba ang dikta ng kanyang mga magulang? Bilugan ang letra ng


sagot at kumpletuhin ang pahayag.
A. Oo, dahil
B. Hindi, dahil

patulong …​

Answer:

Hindi ,dahil maaari pa rin naman niya matapos ang pag aaral kahit ganun ang kanyang sitwasyon. Wala sa kamay ng magulang Ni Clarita ang buhay ng sanggolLeave a Reply

Your email address will not be published.