1. Ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na, mayroong kalidad., a. pagtitipid, c. pag-iimpok, b. kasipagan, d. pagpupunyagi, 2. Ang mga sumusunod ay palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan, maliban sa, a. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa, b. Ginagawa ang gawain nang may pagmamahal, c. Hindi umiiwas sa anumang gawain., d. Ayaw tumanggap at nagrereklamo sa ginagawa., 3. Ito ang pumapatay sa isang gawain, hanapbuhay o trabaho?, a. kasipagan, c. katamaran, b. pagsisikap, d. pagpupunyag1. Ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na


mayroong kalidad.
a. pagtitipid
c. pag-iimpok
b. kasipagan
d. pagpupunyagi
2. Ang mga sumusunod ay palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan
maliban sa
a. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa
b. Ginagawa ang gawain nang may pagmamahal
c. Hindi umiiwas sa anumang gawain.
d. Ayaw tumanggap at nagrereklamo sa ginagawa.
3. Ito ang pumapatay sa isang gawain, hanapbuhay o trabaho?
a. kasipagan
c. katamaran
b. pagsisikap
d. pagpupunyag​

Answer:

1.b kasipagan

2.d ayaw tumatanggap at nagrereklamo sa ginagawa

3.c katamaran

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.