1. Ito ay mga tranahong kinakailangan sa ating bansa., Lokal na Demand, b. Global na Demand, c. Impluwensiya ng barkada, d. Impluwensyiya ng pamilya1. Ito ay mga tranahong kinakailangan sa ating bansa.


Lokal na Demand
b. Global na Demand
c. Impluwensiya ng barkada
d. Impluwensyiya ng pamilya​

Answer:

B. GLOBAL NA DEMAND

Explanation:

SANA NAKATULONG PAKI BRAINLIEST


Leave a Reply

Your email address will not be published.