1. Ibigay ang kahulugan ng salitang “signos” ayon sa konteksto ng, pagkakagamit nito sa teksto at ipaliwanag, 2. Ang ang paksa ng Dokumentaryong nabasa/napanood? Ano ang layunin, nito? Ipaliwanag., Paksa:, Layunin:, 3. Ayon sa nabasa/ napanood, ano-ano ang signos na nagpapatunay na, nararanasan ng bansa ang pagtaas ng temperatura ng mundo? Sino-sino, ang mamamahayag na nagsaliksik? Sino pa ang ibang awtoridad ang, kasangkot sa dokumentaryong sinuri?, SIGNOS: BANTA NG NAGBABAGONG KLIMA, MAMAHAYAG 1, MAMAHAYAG 2, MAMAHAYAG 3, Iba pang awtoridad na nagpatunay:, 4. Ipaliwanag ang kahulugan ng pahayag na Handog ng dakilang, lumikha ang daigdig sa sanlibutan. Hiram lang natin ito sa ating mga, ninuno at sa susunod pang henerasyon.”, 5. Anong katulad na suliranin ng inyong lugar ang nabanggit sa nabasa o, napanood na dokumentaryo ang madalas mong mapansin? Ano ang, sanhi nito?1. Ibigay ang kahulugan ng salitang “signos” ayon sa konteksto ng


pagkakagamit nito sa teksto at ipaliwanag
2. Ang ang paksa ng Dokumentaryong nabasa/napanood? Ano ang layunin
nito? Ipaliwanag.
Paksa:
Layunin:
3. Ayon sa nabasa/ napanood, ano-ano ang signos na nagpapatunay na
nararanasan ng bansa ang pagtaas ng temperatura ng mundo? Sino-sino
ang mamamahayag na nagsaliksik? Sino pa ang ibang awtoridad ang
kasangkot sa dokumentaryong sinuri?
SIGNOS: BANTA NG NAGBABAGONG KLIMA
MAMAHAYAG 1
MAMAHAYAG 2
MAMAHAYAG 3
Iba pang awtoridad na nagpatunay:
4. Ipaliwanag ang kahulugan ng pahayag na Handog ng dakilang
lumikha ang daigdig sa sanlibutan. Hiram lang natin ito sa ating mga
ninuno at sa susunod pang henerasyon.”
5. Anong katulad na suliranin ng inyong lugar ang nabanggit sa nabasa o
napanood na dokumentaryo ang madalas mong mapansin? Ano ang
sanhi nito?​

Answer:

Babalik ako dito pag may sagot na

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.