1.Burma (Katotohanan), A. Pinamahalaan bilang isang lalawigan ng India., B. Ipinatupad ng Dutch ang Culture System., C. Hindi natamo ang kasarinlan ng bansa., D. Nagkaroon ng rebelyon sa bansa.1.Burma (Katotohanan)


A. Pinamahalaan bilang isang lalawigan ng India.
B. Ipinatupad ng Dutch ang Culture System.
C. Hindi natamo ang kasarinlan ng bansa.
D. Nagkaroon ng rebelyon sa bansa.​

Answer:

C. po ata lololololololoLeave a Reply

Your email address will not be published.