1.Balita at serbisyong publiko, 2.dokumentaryo, “3.pinapakita dito ang isa sa pinakamalaking pangyayari sa ating bansa noong dekada 70 na sumasalamin sa Ibat ibang problema sa lipunan gaya na lang ng paglabag sa mga karapatang-pantao,paniniil,”1.Balita at serbisyong publiko


2.dokumentaryo

3.pinapakita dito ang isa sa pinakamalaking pangyayari sa ating bansa noong dekada 70 na sumasalamin sa Ibat ibang problema sa lipunan gaya na lang ng paglabag sa mga karapatang-pantao,paniniil,

Answer:

Palagi nating napanonod sa telebisyon o di kaya ay marinig sa radio ang mga

balita tungkol sa ating mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kapag narinig mo

ang pahayag na ito, naaapektuhan ka ba? May ka pamilya ka ba na nasa ibang

bansa? Ikaw ay nangangarap rin bang magtrabaho sa ibang bansa?

O anong sarap sanang mangibang bansa. Dahil uunlad ang ating buhay o

katayuan sa pamumuhay. Subalit kung ito ay may magandang dulot, ito rin ay

masamang epekto. At ang unang maaapektuhan nito ay ang pamilyang Pilipino.

Masarap pa rin kayang mangarap na mangibang bansa?

Bakit ba nangingibang bansa ang mga Pilipino? Ano-ano ang kalagyan ng ating

mga manggagawa sa kanilang pangingibang bansa? Ano ang mga dahilan ng iba’tibang suliranin nsa paggawa dulot ng globalisasyon, ang implikasyon nito sa

pamumuhay at sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, at ano ang maaaring mga

mungkahi upang malutas ang iba’t-ibang suliranin sa paggawa. Ito ang mga

katanungan na a

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.