1. Bakit naging isyu ang nobelang sinulat ni Rizal? Anu-anong mga isyung panlipunan ang mga hinarap ni, Rizal bago at matapos niyang sulatin ang kanyang mga akda? Maglahad ng mga pangyayari., 2. Paano tinulungan ng mga kaibigan si Rizal habang nasa ibang bansa? Sino-sino sila? Isa-isahin., 3. Sa inyong palagay, ano ang naging rason/dahilan/layunin ni Rizal upang isulat ang El Filibusterismo?., 4. Paano nalampasan ni Rizal ang mga suliranin na kinaharap niya habang nasa ibang bansa?, 5. Bakit sa tatlong paring martir inialay ni Dr. Rizal ang kanyang nobela? Ipaliwanag ang dahilan., patulong po please, advance thank you po , huwag na po sana sagutan pag hindi alam salamat1. Bakit naging isyu ang nobelang sinulat ni Rizal? Anu-anong mga isyung panlipunan ang mga hinarap ni


Rizal bago at matapos niyang sulatin ang kanyang mga akda? Maglahad ng mga pangyayari.
2. Paano tinulungan ng mga kaibigan si Rizal habang nasa ibang bansa? Sino-sino sila? Isa-isahin.
3. Sa inyong palagay, ano ang naging rason/dahilan/layunin ni Rizal upang isulat ang El Filibusterismo?.
4. Paano nalampasan ni Rizal ang mga suliranin na kinaharap niya habang nasa ibang bansa?
5. Bakit sa tatlong paring martir inialay ni Dr. Rizal ang kanyang nobela? Ipaliwanag ang dahilan.​

patulong po please, advance thank you po
huwag na po sana sagutan pag hindi alam salamat ​

Answer:

tanong nyo po sakanya puro rizal tanong eh:)


Leave a Reply

Your email address will not be published.