1. Bakit mahalaga ang paggamit ng hinto o antala sa pagsasalita?, A Upang higit na maging malinaw ang mensaheng ipinapahayag, B. Upang mabigyang diin ang lakas ng bigkas sa pantig ng salita, C Upang mabigyang halaga ang di-berbal na komunikasyon, D. Upang matukoy ang pagtaas at pagbaba na iniukol sa pagbigkas ng pantig sa salita, pa anamt minsana salita?1. Bakit mahalaga ang paggamit ng hinto o antala sa pagsasalita?


A Upang higit na maging malinaw ang mensaheng ipinapahayag
B. Upang mabigyang diin ang lakas ng bigkas sa pantig ng salita
C Upang mabigyang halaga ang di-berbal na komunikasyon
D. Upang matukoy ang pagtaas at pagbaba na iniukol sa pagbigkas ng pantig sa salita
pa anamt minsana salita?​

Answer:

A

Explanation:

Pag galang sa kapwa o sa nakakatanda


Leave a Reply

Your email address will not be published.