1.Ano-ano ang mga uri ng tempo?, 2.Ano ang iyung naramdaman hang nakikinig o umaawit ka sa kantang I at tempo?, Answer Plz,1.Ano-ano ang mga uri ng tempo?


2.Ano ang iyung naramdaman hang nakikinig o umaawit ka sa kantang I at tempo?

Answer Plz

Answer:

Ang uri NG mga tempo ay isang sinaunang awit

Explanation:

sana po naka tulongLeave a Reply

Your email address will not be published.