1. Ano-ano ang mga mahahalagang pangyayaring naganap sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig?1. Ano-ano ang mga mahahalagang pangyayaring naganap sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig?​

Answer:

1. IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG pandaigdigang labanán na nagsimula noong ika-1 ng Setyembre taóng 1939. Natapos ito noong ika-2 ng Setyembre 1945, at nasangkot ang karamihan ng mga bansa sa daigdig at bawat kontinente na may naninirahan.

2. IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG inuturing ito na pinakamalawak, pinakamahal at pinakamadugong labanán sa kasaysayan ng sangkatauhan.

3. Hindi pa man lubusang nakababangon sa mga pinsala ng digmaan ang mga bansa sa daigdig, muling umigting ang mga hidwaan sa pagitan ng mga bansa. Dala na rin ito ng nasimulang ambisyon ng mga makapangyarihang bansa na maipagpatuloy ang pananakop at pagpapalawak ng kanilang teritoryo IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG

4. SANHI NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG

5. 1. NASYONALISMO GREATER EAST ASIA CO-PROSPERITY SPHERE Layunin ng Japan na pagbuklurin ang mga bansang Asyano sa ilalim ng kanilang pamumuno upang paunlarin ang aspektong panlipuna, pampulitika, pangkultura, at pangkabuhayan ng rehiyon.


Leave a Reply

Your email address will not be published.