1. Ano ano ang mga halimbawa ng mga gawaing pang-industriya?, 2. Ano ano ang mga materyales na ginagamit sa mga gawaing pang-industriya?, 3. Alin sa mga materyales ang laging ginagamit ng mamamayan?1. Ano ano ang mga halimbawa ng mga gawaing pang-industriya?


2. Ano ano ang mga materyales na ginagamit sa mga gawaing pang-industriya?
3. Alin sa mga materyales ang laging ginagamit ng mamamayan?​

Answer

Ang mga halimbawa ng mga gawaing pang-industriya ay una Gawaing ginagamitan ng Kahoy halimbawa karpentero at pag gagawa ng mga kagamitan gaya ng upuan, mesa at iba pa. Pangalawa Gawaing may kinalaman sa elektrisidad o kuryente gaya ng mga line man o nag rerepair sa mga sirang poste ng kuryente. Ikatlo naman ay gawaing may kinalaman sa metal, latero ang tawag sa mga manggagawa nito. Ikaapat naman ay gawaing mga handicraft ito ay pag gawa ng produkto na sa pamamagitan ng mga kamay.


Leave a Reply

Your email address will not be published.