1. Ano ang pamagat ng awitin?, 2. Ano ang palakumpasan ng awit?, 3. Ano-ano ang simbolo ng antas ng musika ang ginamit sa awitin upang maipakita ang dahan-dahang paghina at dahan-dahan paglakas ng tunog ng awitin?, 4. Ang dynamics ay ipinapahayag sa wikang _________1. Ano ang pamagat ng awitin?


2. Ano ang palakumpasan ng awit?
3. Ano-ano ang simbolo ng antas ng musika ang ginamit sa awitin upang maipakita ang dahan-dahang paghina at dahan-dahan paglakas ng tunog ng awitin?
4. Ang dynamics ay ipinapahayag sa wikang _________

Answer:

1. blow gently blow

2. ¾

Explanation:

yan lang po ang kaya ko


Leave a Reply

Your email address will not be published.