1. Ano ang layunin bakit nilikha ang tao?, “A. Makapagmalas ng kasipagan sa pag-aaral.”, B. Makipagkapuwa at makibahagi sa buhay-sa-mundo., “C. Tutulong sa kabuuan sa ibat ibang anggulo.”, D. Tuklasin ang kakayahang bagay na naisin., 2. Alin sa mga sumusunod ang dalawang kakayahang taglay ng bawat tao na, magamit niya sa pagpapasiya at malayang pagsasakilos ng kanyang pinili at, ginusto nang may pananagutan?, A. Kagalingan mangatwiran at matalas na kaisipan, B. Kahusayan sa pagsusuri at matalinong pag-iisip, C. Kalinwan ng isip at masayang kalooban, D. Kakayahang mag-isip at malayang kilos – loob, 3. Paano ka epektibong makapag-isip ng iyong pipiliin na track o kurso?, A. Magpasiya para sa sarili at maging maligaya sa pinili., B. Magkakaroon ng agam-agam o pagkalito sa pinili., C. Maglaan ng mahabang oras sa pag-iisip bago mamili., D. Mag-isip at humingi ng tulong sa magulang sa pagpili., 4. Alin ang pipiliin na trak o kurso ni Jenny kung mahilig itong lumikha ng mga, sining at crafts?, A. Isports, B. Akademik, C. Sining at Disenyo, D. Teknikal-Bokasyonal1. Ano ang layunin bakit nilikha ang tao?


A. Makapagmalas ng kasipagan sa pag-aaral.
B. Makipagkapuwa at makibahagi sa buhay-sa-mundo.
C. Tutulong sa kabuuan sa ibat ibang anggulo.
D. Tuklasin ang kakayahang bagay na naisin.
2. Alin sa mga sumusunod ang dalawang kakayahang taglay ng bawat tao na
magamit niya sa pagpapasiya at malayang pagsasakilos ng kanyang pinili at
ginusto nang may pananagutan?
A. Kagalingan mangatwiran at matalas na kaisipan
B. Kahusayan sa pagsusuri at matalinong pag-iisip
C. Kalinwan ng isip at masayang kalooban
D. Kakayahang mag-isip at malayang kilos – loo
3. Paano ka epektibong makapag-isip ng iyong pipiliin na track o kurso?
A. Magpasiya para sa sarili at maging maligaya sa pinili.
B. Magkakaroon ng agam-agam o pagkalito sa pinili.
C. Maglaan ng mahabang oras sa pag-iisip bago mamili.
D. Mag-isip at humingi ng tulong sa magulang sa pagpili.
4. Alin ang pipiliin na trak o kurso ni Jenny kung mahilig itong lumikha ng mga
sining at crafts?
A. Isports
B. Akademik
C. Sining at Disenyo
D. Teknikal-Bokasyonal​

Answer:1.B

Explanation:Thanks


Leave a Reply

Your email address will not be published.