1. Ano ang iyong damdamin matapos mong suruin ang iyong mga pananaw ukol, sa seksuwalidad?, 2. Mula sa naging resulta ng iyong pagsusuri, ano-ano ang maaari mong gawin, upang mapagyaman ang iyong pagpapakatao at pakikipag-ugnayan sa kapwa?, 3. Mahalaga ba para sa iyo na maunawaan ang tunay na esensiya ng, seksuwalidad? Ipaliwanag ang iyong sagot.1. Ano ang iyong damdamin matapos mong suruin ang iyong mga pananaw ukol


sa seksuwalidad?
2. Mula sa naging resulta ng iyong pagsusuri, ano-ano ang maaari mong gawin
upang mapagyaman ang iyong pagpapakatao at pakikipag-ugnayan sa kapwa?
3. Mahalaga ba para sa iyo na maunawaan ang tunay na esensiya ng
seksuwalidad? Ipaliwanag ang iyong sagot.​

Answer:

ok may pic po ba para ma seaech ko


Leave a Reply

Your email address will not be published.