1. Ano ang ideyang ipinakikita ng mga larawan sa ibaba?, 2. Anu-ano ang sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig?, 3. Saang kontinente nagsimula ang Unang Digmaang Pandaigdig?1. Ano ang ideyang ipinakikita ng mga larawan sa ibaba?


2. Anu-ano ang sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig?
3. Saang kontinente nagsimula ang Unang Digmaang Pandaigdig?​

Answer:

asan po yung larawan para masagotan po


Leave a Reply

Your email address will not be published.